Łożyska stożkowe

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 463 opinii

Łożyska stożkowe są łożyskami przeznaczonymi do przenoszenia obciążeń poprzecznych i wzdłużnych, przy czym obciążenia wzdłużne mogą być przenoszone tylko w jednym kierunku. Z tego powodu łożyska stożkowe są stosowane zazwyczaj w parach na jednym wale. Przy czym mogą być zastosowane dwa łożyska w dwóch łożyskowaniach, lub dwa łożyska w jednym łożyskowaniu z jednej strony wału stanowiące tzw. złożenie łożyskowe.

Stosowane są dwa sposoby łożyskowania łożyskami stożkowymi:

układ X Łożyska Stożkowe układ O Łożyska Stożkowe
układ „X” układ „O”

Łożyska stożkowe mają konstrukcję umożliwiająca rozdzielenie pierścienia zewnętrznego od pierścienia wewnętrznego wraz z elementami tocznymi i koszykiem. Zabieg taki ułatwia montaż łożysk, jednak konstrukcja ułożyskowania wymaga możliwości regulacji luzu między pierścieniami łożyska.

Produkowane są również łożyska stożkowe z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym, ułatwiającym ustalenie wzdłużne łożyska (patrz rysunek). Oznaczenie takich łożysk to litera R na końcu oznaczenia.

Łożyska stożkowe
Łożyska stożkowe

Parametry, oznaczenia i wymiary łożysk stożkowych dla wymiarów wału podano w linkach: