1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Tolerancje i pasowania
  4. Rysunki sposobu montażu nakrętek łożyskowych

Rysunki sposobu montażu nakrętek łożyskowych

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 625 opinii
Montaż nakrętek łożyskowych KM, KML, lub HM, HML z podkładkami łożyskowymi MB, MBL na wale.
Montaż nakrętek łożyskowych KM, KML, lub HM, HML z podkładkami łożyskowymi MB, MBL na wale.

1 – łożysko kulkowe skośne,

2 – podkładka łożyskowa MB lub MBL,

3 – nakrętka łożyskowa KM, KML lub HM, HML,

4 – wał maszynowy.

Na wale wyfrezowany jest rowek, uniemożliwiający obrót podkładki łożyskowej na wale dzięki wypustowi na średnicy wewnętrznej w podkładce. Po zainstalowaniu łożyska i podkładki łożyskowej dokręca się nakrętkę łożyskową a następnie zagina jeden z wypustów zewnętrznych podkładki na nakrętce. W ten sposób nakrętka łożyskowa jest zabezpieczona przed odkręceniem.

Montaż nakrętek łożyskowych HM30 lub HM31 z zabezpieczeniami MS30 i MS31 na wale.

Montaż nakrętek łożyskowych HM30 lub HM31 z zabezpieczeniami MS30 i MS31 na wale.
Montaż nakrętek łożyskowych HM30 lub HM31 z zabezpieczeniami MS30 i MS31 na wale.

1 – łożysko kulkowe skośne,

2 – zabezpieczenie MS30 i MS31,

3 – nakrętka łożyskowa HM30 lub HM31,

4 – wał maszynowy.

Po instalacji łożyska dokręcana jest nakrętka łożyskowa HM30 lub HM31 w ten sposób, że jeden rowek zewnętrzny nakrętki musi się pokrywać z rowkiem w wale, następnie zakładane jest zabezpieczenie MS30 lub MS31 (jak pokazano to na rysunku) i dokręcane wkrętem, zabezpieczonym podkładką sprężystą. W ten sposób nakrętka łożyskowa jest zabezpieczona przed odkręceniem, choć istnieje pewne ryzyko odkręcenia się zabezpieczenia.