1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Połączenia
  4. Połączenia spawane

Połączenia spawane

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 829 opinii

Połączenia spawane są połączeniami nierozłącznymi i powstają w wyniku skrzepnięcia nadtopionych materiałów łączonych elementów oraz spoiny.

Z punktu widzenia podstaw konstrukcji maszyn rozróżnia się spoiny czołowe, pachwinowe oraz otworowe.

Spoina czołowa
Spoina czołowa
Spoina pachwinowa
Spoina pachwinowa
Spoina otworowa
Spoina otworowa