Łożyska walcowe dwurzędowe

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 457 opinii

W łożyskach walcowych dwurzędowych elementami tocznymi są dwa rzędy wałeczków. Łożyska te mają dużą sztywność i nośność w kierunku poprzecznym ze względu na dużą liczbę wałeczków oraz ich wzajemne przesunięcie kątowe w rzędach. Łożyska te tak samo jak wszystkie łożyska walcowe nie są stosowane do przenoszenia obciążeń osiowych. Zapewniają one również dużą dokładność osiowania wału, dzięki czemu znalazły zastosowanie w obrabiarkach.

Parametry, oznaczenia i wymiary łożysk walcowych dwurzędowych dla wymiarów wału podano w linkach:

Łożyska walcowe dwurzędowe produkowane są w dwóch wykonaniach:

Łożysko walcowe dwurzędowe z pierścieniem zewnętrznym bez obrzeża Łożyska walcowe dwurzędowe z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeża
z pierścieniem zewnętrznym bez obrzeża

oznaczenie: NN

z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeża

oznaczenie: NNU

Wykonanie NN jak i NNU mogą być wykonane w wersji z otworem walcowym lub z otworem stożkowym o zbieżności 1:12 (w tym wypadku na końcu oznaczenia dodawana jest litera K).