1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Obciążenia zastępcze łożysk skośnych w układach „X” i „O”

Obciążenia zastępcze łożysk skośnych w układach „X” i „O”

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 935 opinii

Łożyskowanie wałów obciążonych siłami osiowymi (skierowanymi wzdłuż osi wału) zazwyczaj jest przeprowadzane w ten sposób, że jedno łożysko (ustalające) przenosi te siły, natomiast drugie łożysko ma możliwość przemieszczania się w oprawie (łożysko pływające). Bliższe informacje na ten temat można znaleźć tutaj>.

W przypadku łożyskowania łożyskami skośnymi w układach „X” lub „O” siły osiowe przenoszone są przez łożyska z dwóch stron wału. Ponadto podczas obciążenia osiowego wału następuje dociskanie bieżni do elementów tocznych łożyska z jednej strony wału i luzowanie łożyska z drugiej strony wału. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie pewnej siły napięcia wstępnego, która nawet pod pełnym obciążeniem osiowym uniemożliwi rozdzielenie elementów łożyska luzowanego.

Siła napięcia wstępnego w każdym łożysku wynosi:

gdzie:

PZ – siła napięcia wstępnego łożyskowania,
PP – siła obciążenia poprzecznego łożyska skośnego (reakcji prostopadłej do osi wału w podporze),
Y – współczynnik przeniesienia siły osiowej łożyska, dostępny w katalogu.

Dodatkowa siła napięcia wstępnego PZ powoduje dodatkowe wzdłużne obciążenie łożysk. Całkowite obciążenie wzdłużne poszczególnych łożysk powinno być wyznaczone w zależności od panujących warunków obciążeń według poniższych zależności:

Przypadek obciążenia Łożysko A Łożysko B
oraz

lub

oraz


oraz
oraz

lub

oraz

oraz

Pw – siła obciążenia wzdłużnego wału,
PP1, PP2 – siły reakcji poprzecznych w łożyskach,
PW1, PW2 – wypadkowe siły wzdłużne w łożyskach,
Y1, Y2 – współczynniki przeniesienia sił osiowych łożysk.

Przykładowe układy „X” i „O” łożyskowań łożyskami skośnymi:

Układ „O” Układ „X”