Pasowanie wymiarów

 • Ocena artykułu:
 • 5.0
 • na podstawie: 557 opinii

Pasowanie wymiaru jest to połączenie dwóch elementów o jednakowej wartości wymiaru nominalnego (wewnętrznego i zewnętrznego) i różnych odchyłkach. Rozróżnia się następujące rodzaje pasowań:

 1. Pasowanie luźne (ruchowe) – jest to połączenie, w którym bez względu na rzeczywistą wartość wymiaru wewnętrznego i zewnętrznego (mieszczące się w granicach tolerancji) występuje luz. Elementy pasowane mogą się przemieszczać względem siebie nawet w przypadku największego wymiaru wałka z pola tolerancji i najmniejszego wymiaru otworu w polu tolerancji. Wymiar otworu (wewnętrzny) będzie w każdym wypadku większy od wymiaru wałka (zewnętrznego).

  Luz minimalny (Lmin) i Luz maksymalny (Lmax) > 0
  Wcisk minimalny (Wmin) i Wcisk maksymalny (Wmax) < 0

 2. Pasowanie mieszane – jest to połączenie, w którym może wystąpić niewielki luz w przypadku minimalnego wymiaru wałka i maksymalnego otworu lub niewielki wcisk (luz ujemny) w przypadku maksymalnego wymiaru wałka i minimalnego otworu.

  Luz minimalny (Lmin) < 0, Luz maksymalny (Lmax) > 0
  Wcisk minimalny (Wmin) > 0, Wcisk maksymalny (Wmax) < 0

 3. Pasowanie ciasne – jest to połączenie, w którym bez względu na rzeczywistą wartość wymiaru wewnętrznego i zewnętrznego (mieszczące się w granicach tolerancji) występuje wcisk. Elementy pasowane nie mogą się przemieszczać względem siebie nawet w przypadku najmniejszego wymiaru wałka z pola tolerancji i największego wymiaru otworu w polu tolerancji. Wymiar otworu (wewnętrzny) będzie w każdym wypadku mniejszy od wymiaru wałka (zewnętrznego).

  Luz minimalny (Lmin), Luz maksymalny (Lmax) < 0
  Wcisk minimalny (Wmin), Wcisk maksymalny (Wmax) > 0