1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Tolerancje i pasowania
  4. Klasy dokładności i odpowiadające im wielkości pól tolerancji

Klasy dokładności i odpowiadające im wielkości pól tolerancji

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 546 opinii

Normy określają 18 klas dokładności wykonania, oznaczanych od IT1 do IT18, przy czym nim niższy numer klasy dokładności wykonania, tym dokładniejsze wykonanie:

  • klasy IT1 do IT4 to klasy najdokładniejsze stosowane przy wyrobie narzędzi pomiarowych i urządzeń precyzyjnych,
  • IT5 do IT11 to klasy średnio dokładne najczęściej stosowane w budowie maszyn,
  • IT12 do IT18 to klasy mało dokładne i wymiary nietolerowane.

Przyjmuje się, w budowie maszyn, że wymiary nietolerowane mają klasę dokładności wykonania IT14.

Każda z wymienionych klas dokładności wykonania ma kreślone, znormalizowane wielkości pól tolerancji, oznaczających różnicę między wymiarem maksymalnym (B) a wymiarem minimalnym (A). Wielkości pól tolerancji zależą również od wartości wymiaru nominalnego (N).

Wielkości pól tolerancji dla średnio dokładnych klas dokładności wykonania, dla wymiarów do 3150mm podano w poniższej tabeli.

Wymiar nominalny IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11
powyżej do
mm μm
3 4 6 10 14 25 40 60
3 6 5 8 12 18 30 48 75
6 10 6 9 15 22 36 58 90
10 18 8 11 18 27 43 70 110
18 30 9 13 21 33 52 84 130
30 50 11 16 25 39 62 100 160
50 80 13 19 30 46 74 120 190
80 120 15 22 35 54 87 140 220
120 180 18 25 40 63 100 160 250
180 250 20 29 46 72 115 185 290
250 315 23 32 52 81 130 210 320
315 400 25 36 57 89 140 230 360
400 500 27 40 63 97 155 250 400
500 630 32 44 70 110 175 280 440
630 800 36 50 80 125 200 320 500
800 1000 40 56 90 140 230 360 560
1000 1250 47 66 105 165 260 420 660
1250 1600 55 78 125 195 310 500 780
1600 2000 65 92 150 230 370 600 920
2000 2500 78 110 175 280 440 700 1100
2500 3150 96 135 210 330 540 860 1350

Wielkości pól tolerancji dla klas dokładności wykonania od IT1 do IT4 oraz od IT12 do IT18 podano tutaj>.