Oznaczanie łożysk tocznych

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 993 opinii

Przykładowe oznaczenie łożyska tocznego zaprezentowano poniżej

gdzie:

NN – oznaczenie rodzaju łożyska (w tym przypadku jest to łożysko wałeczkowe dwurzędowe)
31 – oznaczenie odmiany średnicowej („3”) i szerokościowej („1”),
22 – oznaczenie średnicy wewnętrznej łożyska (pod wał), w tym przypadku 110mm,
P5 – oznaczenie dodatkowych własności konstrukcyjnych łożyska, jak wzmocnienia konstrukcji, uszczelnienia specjalne elementów tocznych, odmienna tolerancja itp. (w tym przypadku tolerancja otworu Js5).

Oznaczenie rodzaju łożyska jest zawsze pierwszym symbolem literowym lub liczbowym.

Najczęściej spotykane rodzaje łożysk tocznych:

– kulkowe zwykłe,
K6 – kulkowe z kulistą powierzchnią zewnętrzną pierścienia zewnętrznego,
A2, B2, C2, D2 – kulkowe z kulistą powierzchnią zewnętrzną pierścienia zewnętrznego i poszerzonym pierścieniem wewnętrznym,
– kulkowe skośne,
Q – kulkowe skośne z dzielonym pierścieniem zewnętrznym,
QJ – kulkowe skośne z dzielonym pierścieniem wewnętrznym,
– walcowe,
NN – walcowe dwurzędowe,
NA – igiełkowe,
3 – stożkowe,
– baryłkowe,
5 – kulkowe wzdłużne,
8 – walcowe wzdłużne.

Odmiany średnicowe i szerokościowe łożysk zostały opisane tutaj>

Średnice otworów łożysk są znormalizowane i oznaczane następująco:

W zakresie średnic:

0 – 10mm – oznaczenie to średnica otworu w milimetrach,
10, 12, 15 i 17 mm – oznacza się odpowiednio 00, 01, 02, 03,
20 i więcej mm – oznacza się przez podzielenie średnicy przez wartość 5, przy czym średnice są zawsze wielokrotnością tej cyfry. Np. dla średnicy 55mm oznaczenie to 11.

Na końcu oznaczenia łożyska może się znajdować (nie musi) oznaczenie dodatkowe, określające specjalne własności łożyska, np.

K – otwór łożyska stożkowy,
K+H – otwór łożyska stożkowy z tuleją wciąganą,
K+AH – otwór łożyska stożkowy z tuleją wciskaną,
Z – blaszka ochronna z jednej strony elementów tocznych,
2Z – blaszki ochronne z dwóch stron elementów tocznych,
RS – uszczelnienie z jednej strony elementów tocznych,
2RS – uszczelnienie z dwóch stron elementów tocznych,
– rowek na pierścieniu zewnętrznym łożyska,
– kołnierz na pierścieniu zewnętrznym łożyska,
– odmiana łożyska bez koszyka.