1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska – jak dobieramy?
  5. Pasowanie łożysk z ruchomą oprawą i nieruchomym wałkiem

Pasowanie łożysk z ruchomą oprawą i nieruchomym wałkiem

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 928 opinii

W tym przypadku pierścień wewnętrzny jest obciążony tylko miejscowo w jednym miejscu przyłożenia sił na wale a pierścień zewnętrzny jest obciążony zgodnie z obrotowym ruchem oprawy.

Przypadek ten wymaga ciasnego pasowania oprawy, pierścień wewnętrzny łożyska tocznego nie ma tendencji do przesuwania się na wale i może być pasowany luźniej.

Najczęściej stosowane tolerancje wymiarów wału i oprawy dla przypadku ruchomej oprawy i nieruchomego wałka:

W przypadku gdy możliwe jest przemieszczanie osiowe pierścienia wewnętrznego na wale stosuje się tolerancję g6 a w przypadku wymaganej większej dokładności g5.

W przypadku gdy przemieszczenie osiowe pierścienia wewnętrznego na wale nie jest wymagane stosuje się tolerancję wymiaru h6 a w przypadku wymaganej większej dokładności h5.

Dla łożysk wzdłużnych stosuje się najczęściej tolerancję js6 dla wału i H8 dla opraw.

Tolerancje opraw

Wymagania Tolerancja wymiaru
Obciążenia lekkie i normalne M7
Obciążenia normalne i ciężkie N7
Obciążenia ciężkie i udarowe P7
Łożyska wzdłużne K7, M7