Łożyska kulkowe skośne

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 283 opinii

Łożyska te są stosowane do przenoszenia obciążeń promieniowych i wzdłużnych w jednym kierunku. Z tego też powodu stosuje się często złożenia łożyskowe, składające się z dwóch łożysk jak na rysunku.

Łożyska kulkowe skośne 3
Łożyska kulkowe skośne 3

Spotykane są odmiany konstrukcji o różnym kącie działania sił:

  • o kącie 30º odmiana (symbol pomijany w oznaczeniu),
  • o kącie 40º odmiana B przenosząca większe siły wzdłużne,
  • o kącie 15º odmiana C,
  • o kacie 25º odmiana E.

Odmiany C i E są bardzo rzadko stosowane.

Parametry, oznaczenia i wymiary łożysk kulkowych skośnych dla wymiarów wału podano w linkach: