1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska – jak dobieramy?
  5. Współczynnik czasu pracy łożysk tocznych „fh”

Współczynnik czasu pracy łożysk tocznych „fh”

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 981 opinii

Nośność ruchowa łożysk tocznych odpowiada trwałości 90% łożysk z produkowanej serii w okresie pracy pod obciążeniem 1 miliona obrotów, przy założeniu obracania się wewnętrznego pierścienia łożyska.

Współczynnik czasu pracy fh umożliwia skorygowanie obliczanej nośności ruchowej do wymaganej przez konstruktora trwałości łożyskowania, innej niż wspomniany 1 milion obrotów.

Współczynnik ten może być wyznaczony według następującej zależności:

gdzie:

Lh – zakładany czas pracy łożyska w godzinach,
– współczynnik zależny od kształtu elementów tocznych.

W przypadku łożysk kulkowych q = 3

W przypadku łożysk wałeczkowych q = 3,33

Wartość współczynnika czasu pracy łożyska tocznego może być również określona z wykresu zamieszczonego tutaj>

Czas pracy łożysk może być obliczony jako czas wymagany pracy urządzenia między kolejnymi naprawami głównymi. W celu określenia przybliżonego czasu pracy można posłużyć się następującymi danymi:

Opis Lh [h]
Urządzenia rzadko używane; mechanizmy drzwi przesuwanych, aparaty medyczne 500
Silniki lotnicze 1000
Wały korbowe i korbowody samochodów osobowych 2000
Wały korbowe i korbowody samochodów ciężarowych i ciągników 5000
Przekładnie samochodowe 6000
Maszyny o krótkich okresach pracy; maszyny ręczne, przenośniki, podnośniki, maszyny rolnicze, urządzenia AGD i biurowe 4000-8000
Maszyny pracujące okresowo; maszyny pomocnicze w siłowniach, rzadziej używane obrabiarki 8000-12500
Maszyny pracujące 8 godzin na dobę nie w pełni wykorzystywane 12500-20000
Maszyny pracujące 8 godzin na dobę w pełni wykorzystywane 20000-32000
Pojazdy szynowe 32000-50000
Maszyny do pracy ciągłej; wentylatory, pompy, wirówki 50000-63000
Statki i ich urządzenia do napędu głównego 63000-100000
Maszyny do pracy ciągłej z wymaganą durzą niezawodnością pracy 100000-200000