1. Pkm.edu.pl
 2. Baza wiedzy
 3. Połączenia
 4. Połączenia spawane
 5. Obliczanie spoin otworowych obciążonych statycznie

Obliczanie spoin otworowych obciążonych statycznie

 • Ocena artykułu:
 • 5.0
 • na podstawie: 823 opinii

Spoiny otworowe, bez względu na konfigurację spoiny względem obciążenia zawsze są obliczane wytrzymałościowo z warunku na ścinanie. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju spoin należy unikać w przypadku obciążeń zmiennych. Stosowane są dwa rodzaje spoin:

 • spoiny pachwinowe w otworach (spoina nie wypełnia otworu a jedynie łączy jego krawędzie)
spoiny pachwinowe w otworach (spoina nie wypełnia otworu a jedynie łączy jego krawędzie
 • spoina otworowa (wypełniająca cały otwór)
spoina otworowa (wypełniająca cały otwór)

W przypadku spoin pachwinowych w otworach, obliczenia wytrzymałościowe przeprowadza się identycznie, jak dla pozostałych spoin pachwinowych, przy czym długość spoiny w otworze jest równa:

 • dla spoin kółkowych: l = π•(d-a)

gdzie:

– średnica otworu w [m],
– wymiar spoiny pachwinowej a=0,7g w [m],
g – grubość łączonych blach w [m].

 • dla spoin szczelinowych: l = 2•l1+ π•(d-a)

Dla przypadku spoiny otworowej tok obliczeń jest następujący:

Warunek:

gdzie:

P – siła ścinająca połączenie [N],
– powierzchnia przekroju otworu (szczeliny) [m2],

 • dla spoin kółkowych: ­S = π•d2/4,
 • dla spoin szczelinowych: S = l1•d+ π•d2/4,

gdzie:

– ilość spoin otworowych [-],
x’ – współczynnik statycznej wytrzymałości spoiny [-],
kt – naprężenia dopuszczalne materiału elementów łączonych [Pa],

Łączna ilość spoin otworowych wynosi:

W zależności od kształtu otworów (kółkowe, szczelinowe), możliwe jest teraz dobranie ich ilości, pamiętając, że:

 • minimalna odległość otworu (szczeliny) od krawędzi blachy powinna wynosić minimum 5d,
 • minimalna odległość między otworami (szczelinami) powinna wynosić minimum 2d,