1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Połączenia
  4. Połączenia spawane
  5. Obliczanie spoin czołowych obciążonych statycznie

Obliczanie spoin czołowych obciążonych statycznie

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 808 opinii

Projektując połączenie spawane, spoiną czołową, należy obliczyć jej długość, przyjmując jej grubość g równą grubości cieńszej ze spawanych blach.

Jeżeli spoina czołowa jest położona na całej długości styku spawanych elementów i jest ściskana, obliczenia wytrzymałościowe mogą być pominięte.

Dla spoin czołowych rozciąganych:

Obliczanie spoin czołowych obciążonych statycznie

Warunek:

wzór obliczania spoin

stąd minimalna długość spoiny:

wzór minimalna długość spoiny

gdzie:

P – siła rozciągająca połączenie [N],
– grubość spoiny [m],
x’ – współczynnik statycznej wytrzymałości spoiny [-],
kr – naprężenia dopuszczalne materiału elementów łączonych [Pa],
– obliczana długość spoiny [m].

Spoina czołowa zginana:

Spoina czołowa zginana

Warunek:

stąd minimalna długość spoiny:

gdzie:

– ramię działania siły P [m],