1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Połączenia
  4. Połączenia spawane
  5. Obliczanie spoin pachwinowych obciążonych statycznie

Obliczanie spoin pachwinowych obciążonych statycznie

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 816 opinii

Spoiny pachwinowe, bez względu na konfigurację spoiny względem obciążenia zawsze są obliczane wytrzymałościowo z warunku na ścinanie.

Obliczanie spoin pachwinowych obciążonych statycznie
Obliczanie spoin pachwinowych obciążonych statycznie

Warunek:

wzór obliczanie spoin

gdzie:

P – siła rozciągająca połączenie [N],
– grubość spoiny [m],
x’ – współczynnik statycznej wytrzymałości spoiny [-],
kt – naprężenia dopuszczalne materiału elementów łączonych [Pa],
a – wymiar spoiny w [m]; a=0,7g,
– obliczana długość spoiny [m].

Łączna długość spoiny dla przypadku z powyższego rysunku wynosi 2l,
stąd:

a długość spoiny:

Powyższy rysunek przedstawia jeden z najprostszych przypadków obciążenia spoiny pachwinowej. Podstawową trudność, podczas obliczania bardziej złożonych przypadków obciążeń stanowi prawidłowe określenie obciążeń spoiny.