1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Połączenia
  4. Połączenia spawane
  5. Wartości współczynników statycznej wytrzymałości spoiny

Wartości współczynników statycznej wytrzymałości spoiny

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 806 opinii

Do określenia wartości naprężeń dopuszczalnych w obliczeniach wytrzymałościowych połączeń spawanych konieczne jest określenie współczynnika statycznej wytrzymałości spoiny. Współczynnik ten uwzględnia obniżoną wytrzymałość materiału spawanego ze względu na zmiany struktury w otoczeniu spoiny, spowodowane lokalnymi naprężeniami termicznymi, nieciągłością spoiny itp.

Wartość naprężeń dopuszczalnych określa się z następującego równania:

k’=k•x’

gdzie:

k’ – naprężenia dopuszczalne połączenia spawanego,
k – naprężenia dopuszczalne materiału spawanego,
x’ – współczynnik statycznej wytrzymałości spoiny, określony z poniższej tabeli.

Rodzaj spoiny Rodzaj obciążenia x’
Re≤255MPa 255MPa≤Re≤355MPa 355MPa≤Re≤460MPa
czołowe ściskanie i ściskanie ze zginaniem 1,0 1,0 1,0
rozciąganie i rozciąganie ze zginaniem 0,85 0,8 0,8
ścinanie 0,6 0,6 0,6
pachwinowe ścinanie 0,8 0,7 0,6