1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Materiały konstrukcyjne
  4. Stale
  5. Podstawowe warunki wytrzymałościowe

Podstawowe warunki wytrzymałościowe

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 83 opinii

Rozróżniamy dwa rodzaje prostych stanów naprężeń:
– naprężenia normalne, w których obciążenie oddziałuje w kierunku prostopadłym do rozpatrywanego przekroju,

Naprężenia normalne są zwyczajowo oznaczane symbolem „s” (sigma) wraz z indeksem odpowiadającym rodzajowi naprężeń, zazwyczaj:
σr ­– naprężenia rozciągające,
σc ­– naprężenia ściskające,
σg ­– naprężenia zginające.
– naprężenia styczne, w których obciążenie oddziałuje równolegle do rozpatrywanego przekroju.

Naprężenia styczne są zwyczajowo oznaczane symbolem „t” (tau) wraz z indeksem odpowiadającym rodzajowi naprężeń, zazwyczaj:
tt – naprężenia tnące,
tt – naprężenia skręcające.

Warunek wytrzymałościowy naprężeń normalnych na rozciąganie, lub ściskanie ma postać:

gdzie:
σ – naprężenia normalne w [Pa],
F – siła  w [N],
S – przekrój na który działa siła F wyrażony w [m2],
– naprężenia dopuszczalne na rozciąganie (kr), ściskanie (kc) w [Pa] dostępne tutaj>

Warunek wytrzymałościowy naprężeń normalnych na zginanie ma postać:

gdzie:
s– naprężenia normalne zginające w [Pa],
– moment zginający przekrój  w [Nm],
Wx – wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie [m3],
kg – naprężenia dopuszczalne na zginanie w [Pa] dostępne tutaj>

Warunek wytrzymałościowy naprężeń stycznych na ścinanie ma postać:

gdzie:
τt – naprężenia styczne w [Pa],
– siła  w [N],
S – przekrój na który działa siła F wyrażony w [m2],
kt – naprężenia dopuszczalne na ścinanie w [Pa] dostępne tutaj>

Warunek wytrzymałościowy naprężeń stycznych na skręcanie ma postać:

gdzie:
t– naprężenia styczne skręcające w [Pa],
– moment skręcający przekrój  w [Nm],
Wo – wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie [m3],
ks – naprężenia dopuszczalne na skręcanie w [Pa] dostępne tutaj>

Oczywiście we wszystkich stanach naprężeń w przypadku obciążeń zmiennych odpowiednie wartości naprężeń dopuszczalnych (k) powinny być zastąpione odpowiednimi wartościami wytrzymałości zmęczeniowych.