1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Połączenia
  4. Połączenia wciskowe
  5. Określenie rodzaju obciążenia i obliczenie nacisków powierzchniowych w połączeniu wciskowym

Określenie rodzaju obciążenia i obliczenie nacisków powierzchniowych w połączeniu wciskowym

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 787 opinii

Połączenie wciskowe może być obciążone w różny sposób. W zależności od rodzaju obciążenia, naciski powierzchniowe między elementami łączonymi mogą być obliczone z następujących zależności:

Dla połączenia wciskowego obciążonego siłą osiową:

wzór obciążenie siłą osiową

Dla połączenia wciskowego obciążonego momentem skręcającym:

Obciążenie momentem skręcającym

Dla połączenia wciskowego obciążonego siłą osiową i momentem skręcającym:

Dla połączenia wciskowego obciążonego momentem gnącym:

gdzie:

k – bezwymiarowy współczynnik nadwyżek dynamicznych przyjmowany w zakresie 1,5 – 2,0,
P – siła osiowa, obciążająca połączenie wciskowe w [N],
l – długość połączenia wciskowego w [m],
d – średnica połączenia wciskowego w [m],
μ – współczynnik tarcia między powierzchniami połączenia, zazwyczaj przyjmowany w przedziale 0,08 – 0,12,
MS – moment skręcający obciążający połączenie wciskowe w [Nm],
Mg – moment gnący obciążający połączenie wciskowe w [Nm],
f – współczynnik nierównomierności rozkładu nacisków przyjmowany w granicach 0,6 – 0,8.