1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Połączenia
  4. Połączenia wciskowe
  5. Obliczenie obciążenia dopuszczalnego oraz sposobu montażu

Obliczenie obciążenia dopuszczalnego oraz sposobu montażu

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 799 opinii

Ostatnim etapem projektowania połączenia wciskowego jest sprawdzenie, czy elementy połączenia wytrzymają naprężenia maksymalne.

Obliczenia dokonuje się z następującego warunku:

gdzie:

Wmax – wcisk maksymalny w połączeniu wciskowym, obliczony na podstawie dobranego pasowania w [m],
n1 – liczba Poissona dla materiału wału [-],
n2 – liczba Poissona dla materiału oprawy [-],
d1 – wskaźnik średnicowy wału [-],
d2 – wskaźnik średnicowy oprawy [-],
E1 – moduł Younga dla materiału wału w [Pa],
E2 – moduł Younga dla materiału oprawy w [Pa],
Pdop – naprężenia dopuszczalne dla słabszego materiału spośród łączonych elementów.

W przypadku montażu elementów połączenia wciskowego za pomocą wtłaczania należy obliczyć siłę potrzebną do wtłoczenia elementów:

gdzie:

l – długość połączenia wciskowego w [m],
d – średnica połączenia wciskowego w [m],
μ – współczynnik tarcia między powierzchniami połączenia, zazwyczaj przyjmowany w przedziale 0,08 – 0,12.

W przypadku montażu skurczowego elementów w połączeniu wciskowym należy ogrzać oprawę lub oziębić wałek. W takim przypadku konieczne jest obliczenie wymaganej temperatury:

gdzie:

L – luz montażowy w [m],
a – współczynnik rozszerzalności termicznej materiału ogrzewanego lub oziębianego w [1/K],
To – temperatura otoczenia w [K].