1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Połączenia
  4. Połączenia wciskowe
  5. Obliczenie siły potrzebnej do osiowego rozłączenia elementów

Obliczenie siły potrzebnej do osiowego rozłączenia elementów

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 782 opinii

Siłę osiową potrzebną do rozłączenia połączenia wciskowego można obliczyć z następującej zależności:

wzór siła osiowa

gdzie:

l – długość połączenia wciskowego w [m],
d – średnica połączenia wciskowego w [m],
μ – współczynnik tarcia między powierzchniami połączenia, zazwyczaj przyjmowany w przedziale 0,08 – 0,12,
p – naciski powierzchniowe w połączeniu w [Pa].

Naciski powierzchniowe mogą być obliczone z prawa Hooke’a. Wzór końcowy ma postać:

wzór naciski powierzchniowe

gdzie:

Wmax – wcisk maksymalny w połączeniu wciskowym w [m],
n1 – liczba Poissona dla materiału wału [-],
n2 – liczba Poissona dla materiału oprawy [-],
d1 – wskaźnik średnicowy wału [-],
d2 – wskaźnik średnicowy oprawy [-],
E1 – moduł Younga dla materiału wału w [Pa],
E2 – moduł Younga dla materiału oprawy w [Pa],

Po podstawieniu obu zależności otrzymamy wzór ogólny dla siły osiowej, wyrażonej w [N]:

wzór ogólny