1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Połączenia
  4. Połączenia wciskowe
  5. Określenie wcisku wymaganego oraz montażowego zmniejszenia wcisku

Określenie wcisku wymaganego oraz montażowego zmniejszenia wcisku

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 793 opinii

Wcisk wymagany dla połączenia wciskowego oblicza się z następującej zależności:

gdzie:

Wmin – wcisk minimalny, pozwalający na przeniesienie wymaganego obciążenia w połączeniu wciskowym w [m],
n1 – liczba Poissona dla materiału wału [-],
n2 – liczba Poissona dla materiału oprawy [-],
d1 – wskaźnik średnicowy wału [-],
d2 – wskaźnik średnicowy oprawy [-],
E1 – moduł Younga dla materiału wału w [Pa],
E2 – moduł Younga dla materiału oprawy w [Pa],
d – średnica połączenia wciskowego w [m],
pmin – minimalne naciski powierzchniowe w połączeniu w [Pa].

Podczas łączenia elementów wierzchołki nierówności powierzchni elementów ulegają trwałemu odkształceniu (plastycznemu), dlatego też rzeczywisty najmniejszy wcisk powinien być większy od obliczonego właśnie o wielkość wspomnianych odkształceń.

Minimalny wcisk mierzony można wyznaczyć z następującej zależności:

gdzie:

WminRZ – minimalny wcisk mierzony w [m],
a – współczynnik określający stopień odkształceń plastycznych podczas montażu, najczęściej przyjmowany w granicach 0,4 – 0,6,
Rz1, Rz2 – parametr chropowatości powierzchni wałka i oprawy, przyjmowany z poniższej tabeli

Ra [μm] 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5
Rz [μm] 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
Toczenie b. dokładne dokładne
Szlifowanie b. dokładne dokładne
Polerowanie b. dokładne dokładne