1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Połączenia
  4. Połączenia sworzniowe
  5. Obliczanie połączeń sworzniowych przegubowych pasowanych

Obliczanie połączeń sworzniowych przegubowych pasowanych

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 889 opinii
Obliczanie połączeń sworzniowych przegubowych pasowanych
Obliczanie połączeń sworzniowych przegubowych pasowanych

Projektowanie połączenia sworzniowego polega na obliczeniu wytrzymałościowym średnicy sworznia, następnie oblicza się wytrzymałościowo minimalne przekroje ucha i widełek. Dobierając sposób zabezpieczenia sworznia przed przesunięciem osiowym, oraz znając minimalne wymiary ucha i widełek można na końcu określić długość sworznia.
Końcowym etapem jest dobór sworznia spośród dostępnych tutaj>.

W przypadku połączenia przegubowego, w którym sworzeń jest pasowany w oprawie, średnicę sworznia oblicza się z warunku wytrzymałościowego na ścinanie:

gdzie:
P – siła obciążająca połączenie w [N],
kt – naprężenia dopuszczalne na ścinanie dla materiału sworznia w [Pa], stąd:

Znając materiał, z jakiego będzie wykonane ucho połączenia możliwe jest określenie jego grubości „l” z warunku na naciski powierzchniowe:

gdzie:
kd – naciski dopuszczalne dla materiału ucha w [Pa], stąd:

Z tego samego warunku obliczane są grubości widełek „b”:

W przypadku, gdy połączenie ucho-sworzeń, lub widełki sworzeń jest luźne, należy zmniejszyć naciski dopuszczalne dla tej pary do k’d=(0,5–0,6)kd.

Końcowym etapem obliczeń wytrzymałościowych jest obliczenie pozostałych wymiarów ucha i widełek. Można tego dokonać według toku obliczeń, przedstawionego tutaj>, oraz dobór sworznia o średnicy większej bądź równej „d” oraz długości czynnej większej od l+2b. Odpowiednie wymiary sworzni podano tutaj>.