1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Połączenia
  4. Połączenia sworzniowe
  5. Obliczanie połączeń sworzniowych jednostronnie utwierdzonych na powierzchni stożkowej

Obliczanie połączeń sworzniowych jednostronnie utwierdzonych na powierzchni stożkowej

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 903 opinii
Obliczanie połączeń sworzniowych jednostronnie utwierdzonych na powierzchni stożkowej

W połączeniu sworzniowym, jednostronnie utwierdzonym na powierzchni stożkowej obliczeniom podlega średnica sworznia z warunku na zginanie oraz wymiary powierzchni utwierdzającej z warunku na naciski powierzchniowe.

Średnicę sworznia oblicza się w identyczny sposób jak dla sworznia jednostronnie utwierdzonego na powierzchni walcowej. Odpowiedni tok obliczeń podano tutaj>.

Maksymalne naciski, działające na powierzchnię utwierdzenia występują na krawędzi otworu i są sumą nacisków od siły „P”, siły docisku nakrętką „Q” oraz momentu gnącego, wywołanego siłą „P”.

pP+pQ+pg=kd

gdzie:

kd – naciski dopuszczalne dla materiału ucha w [Pa].

Naciski powierzchniowe wywołane siłą „P”:

gdzie:

α – kąt stożka,

S – pole rzutu osiowego stożka. W przypadku danych „d”, „c” a

Naciski powierzchniowe wywołane siłą „Q”:

gdzie:

μ – współczynnik tarcia suchego, można przyjąć w granicach 0,08–0,12
αtgμ – kąt tarcia,

Naciski powierzchniowe wywołane momentem od siły „P”:

gdzie:

– odległość od krawędzi otworu do środka ciężkości stożka utwierdzającego, mierzona w osi sworznia,

Obliczenia te mają najczęściej charakter sprawdzający przy zastosowaniu sworzni znormalizowanych.