1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Materiały konstrukcyjne
  4. Stale
  5. Oznaczenia znakowe stali według zastosowania

Oznaczenia znakowe stali według zastosowania

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 94 opinii

Ogólna forma oznaczenia jest następująca:

X000Y

gdzie:

X – oznaczenie rodzaju stali np.:

S – Stale konstrukcyjne (np. S235)
E – Stale maszynowe (np. E295)
P – Stale na urz. ciśnień. (np. P460)
L – Stale na rury (np. L360)
B – Stale do zbrojenia (np. B500)
Y – Stale do betonu spręż. (np. Y720)
R – Stale na szyny (np. R820)
H – Stale do walcowania na zimno
DC, DD – Stale do walcowania (np. DD02, DC03)

000 – liczba odpowiadająca Re (granicy plastyczności w MPa) lub Rm (granicy doraźnej wytrzymałości w MPa), twardości HRC lub oznaczenie cyfrowe kolejności stali w kierunku stali o rosnącej wytrzymałości

Y – oznaczenie dodatkowe np.:

H – stal konstrukcyjna na kształtowniki ( np. S355J0H)
N – stal konstrukcyjna spawalna wyżarzona ( np. S275N)
GD – stal do powlekania na gorąco ( np. S280GD+..)
U – stal na narzędzia ( np. C80U)
+Z – stal powlekana cynkiem ( np. S320GD+Z)
M – stal walcowana ( np. S550MC)
C – stal walcowana na zimno
Q – stal po ulepszaniu cieplnym ( np. S500Q)
L – stal do pracy w obniżonych temperaturach ( np. S690QL)