1. Pkm.edu.pl
 2. Baza wiedzy
 3. Materiały konstrukcyjne
 4. Stale
 5. Własności stali konstrukcyjnych zwykłej jakości

Własności stali konstrukcyjnych zwykłej jakości

 • Ocena artykułu:
 • 5.0
 • na podstawie: 62 opinii

Oznaczenia w tabeli:

 • Re – granica plastyczności w [MPa],
 • Rm – granica doraźnej wytrzymałości w [MPa],
 • HB – twardość według skali Brinella,
 • A5 – wydłużenie względne próbki 5-ciokrotnej w [%],
 • C – zawartość węgla w [%].
Oznaczenie nowe Oznaczenie stare Re Rm HB A5 C
S185 St0 185 315 20 – 23 0,23
S195 St2 195 335 110 29 – 32 0,15
S215 St3 215 375 120 23 – 26 0,22
S235 St4 235 410 140 21 – 24 0,25
S275 St5 275 490 160 17 – 20 0,35
S315 St6 315 590 180 12 – 15 0,45
S345 St7 345 690 200 9 – 10 0,55