Dobór konfiguracji łożysk do warunków pracy

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 999 opinii

Łożyskowanie łożyskami tocznymi powinno zapewniać, oprócz przenoszenia zadanych obciążeń, ustalenie wzdłużne wałów i łożysk oraz uzyskanie wymaganego luzu łożyskowego w czasie pracy. Zazwyczaj stosuje się układ łożysk, w którym jedno łożysko ustala wał wzdłużnie, zapewniając stałe położenie czopa wyjściowego wału względem korpusu. Zazwyczaj łożyskiem ustalającym wał wzdłużnie jest łożysko usytuowane bliżej czopa wyjściowego. Drugie łożysko na wale ma możliwość osiowego przemieszczania się względem korpusu, umożliwiające odkształcenia cieplne wału.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe rozwiązania łożysk ustalających (wzdłużnie) oraz swobodnych (pływających)

Ustalające Pływające Opis Zastosowanie
Łożyskowanie małych wałów obciążonych promieniowo, choć dopuszczalne są niewielkie obciążenia osiowe. małe silniki elektryczne, małe pompy, skrzynie biegów samochodów osobowych itp.
Często stosowane w łożyskowaniu wałów szybkoobrotowych. silniki elektryczne średniej wielkości, wentylatory, dmuchawy.
Łożyskowania obciążone promieniowo i osiowo w obu kierunkach. W miejsce 2 łożysk ustalających możliwe jest zastosowanie łożysk skośnych kulkowych dwurzędowych. wały ślimaków przekładni ślimakowych.
Łożyskowania przenoszące duże obciążenia ale wymagające dużej dokładności montażu. Wysoko obciążone osie, wirniki.
Łożyskowanie pozwalające na korekcję ugięć wałów wiotkich i długich nie pozwalające na przenoszenie obciążeń osiowych. Wały długie i sprężynujące.
Łożyskowanie przenoszące duże obciążenia oraz obciążenia udarowe, pozwalające na korekcję ugięć wałów i na nieznaczne obciążenia osiowe w obu kierunkach. Duże przekładnie zębate ogólnego przeznaczenia.
Łożyskowanie przenoszące duże obciążenia oraz obciążenia udarowe, pozwalające na obciążenia osiowe w obu kierunkach. przekładnie stosowane w przemyśle
Łożyskowanie przenoszące duże obciążenia osiowe i promieniowe oraz promieniowe obciążenia udarowe przy dużych prędkościach obrotowych. lokomotywy, małe silniki wysokoprężne
Łożyskowanie wałów obciążonych momentami gnącymi przy dużych prędkościach obrotowych. Wały zębników stożkowych przekładni zębatych,
Łożyskowanie wałów obciążonych osiowo i promieniowo w przypadku konieczności ciasnego osadzania łożyska w wale i oprawie. Wymaga dokładnego osiowania wałów. Górnictwo, koła pasowe, mieszalniki
Łożyskowanie typu „O”. Szeroko stosowane przy obciążeniach dużych i udarowych wałów krótkich. przekładnie wszystkich typów, wały napędowe
Łożyskowanie typu „X”. Szeroko stosowane przy obciążeniach dużych i udarowych, kompensujące niedokładności montażu. przekładnie wszystkich typów, wały napędowe