1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyskowanie łożyskami tocznymi
  5. Dobór wielkości łożysk (nośność ruchowa C i spoczynkowa Co)

Dobór wielkości łożysk (nośność ruchowa C i spoczynkowa Co)

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 991 opinii

Dobór odpowiedniej wielkości łożyska tocznego polega na porównaniu jego nośności (podanej w tabelach katalogu łożysk) z nośnością obliczoną na podstawie obciążeń i warunków łożyskowania.

Prawidłowo dobrane łożysko ma nośność większą od rzeczywistej nośności (obliczonej) oraz średnicę otworu odpowiadającą średnicy czopa wału pod łożysko.

Nośność jest to pewna własność łożysk, wyrażona w jednostkach siły, określająca jego zdolność do przenoszenia obciążeń w określonych warunkach (prędkość obrotowa, temperatura, warunki smarowania, obciążenia dynamiczne) w określonym przedziale czasu.

Doboru łożyska dokonuje się na podstawie nośności spoczynkowej „Co”, dla przypadków, gdy łożysko pod obciążeniem nie obraca się lub wychyla się w sposób nieznaczny, lub obraca się z prędkością nie większą niż 10 obr/min, lub nośności ruchowej „C” gdy łożysko obraca się z prędkością większą niż 10 obr/min a mniejszą niż prędkość graniczna dla danej konstrukcji łożyska (podaną w tabelach katalogu).

Dobór łożyska na podstawie nośności ruchowej „C” opisano tutaj>,

Dobór łożyska na podstawie nośności spoczynkowej „Co” opisano tutaj>.