Czy wiesz że...

Średnica papierosa jest równa 7,62mm, czyli tyle ile wynosi średnica pocisków do karabinu AK-47 (Kałasznikow).
Obliczenia wytrzymałościowe nakrętki

Obliczenia wytrzymałościowe nakrętki sprowadzają się do obliczenia jej:
-wysokości nakrętki H,
-jej minimalnej średnicy zewnętrznej Dz,
-wysokości kołnierza h,
-minimalnej średnicy kołnierza Dk.

Odpowiednie wymiary zostały pokazane na rysunku:

nakrętka

    1.     Obliczenie wysokości nakrętki H,,

Wysokość czynna nakrętki może być obliczona z równania:

gdzie:

P – skok gwintu,

z – liczba zwojów gwintu,

W przypadku wykonania fazowania na krawędziach gwintu całkowita wysokość nakrętki jest oczywiście większa o wysokości fazowań.

W celu określenia skoku gwintu należy dobrać odpowiedni gwint na podstawie jego obliczeń wytrzymałościowych.

Liczba zwojów musi być dobrana ze względów wytrzymałościowych w ten sposób, że powinna zawierać w przedziale: Podane granice są umowne. W przypadku gwintów wykonanych z dokładnością wyższą niż tzw. „warsztatowa” możliwe jest zastosowanie mniejszej liczby zwojów, natomiast większa liczba zwojów może być zastosowana po uwzględnieniu związanej z tym zmniejszonej sprawności mechanizmu śrubowego. Obliczenia ilości zwojów z warunków wytrzymałościowych podano tutaj>

     2.    Obliczenie minimalnej średnicy zewnętrznej nakrętki Dz, Obliczenia dokonuje się z warunku wytrzymałościowego na naciski powierzchniowe:

 

gdzie:

F – siła osiowa działająca na nakrętkę w [N],

D – zewnętrzna średnica gwintu nakrętki w [m],

kddopuszczalne naciski powierzchniowe dla materiału nakrętki w [Pa].

Czasem, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dodawany jest do otrzymanej wartości 1 do 2mm. Oczywiście otrzymana wartość jest wartością minimalną i może być zwiększona z innych względów (np. konstrukcyjnych)

    3.     Obliczenie wysokości kołnierza h,

Obliczenia dokonuje się z warunku wytrzymałościowego na ścinanie kołnierza:

gdzie:

F – siła osiowa działająca na nakrętkę w [N],

Dz – zewnętrzna średnica nakrętki w [m],

kt dopuszczalne naprężenia na ścinanie dla materiału nakrętki w [Pa].

    4.     Obliczenie minimalnej średnicy kołnierza Dk,

Obliczenia dokonuje się z warunku wytrzymałościowego na naciski powierzchniowe:

gdzie:

F – siła osiowa działająca na nakrętkę w [N],

Dz – zewnętrzna średnica nakrętki w [m],

kd dopuszczalne naciski powierzchniowe dla materiału nakrętki w [Pa].