1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Połączenia
  4. Połączenia gwintowe
  5. Obliczenia ilości zwojów nakrętki

Obliczenia ilości zwojów nakrętki

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 120 opinii

Nakrętka, pod działaniem obciążenia osiowego w mechanizmie śrubowym może zostać zniszczona min. przez ścięcie jej gwintu, lub zniszczenie powierzchni gwintu. To, w jaki sposób nakrętka zostanie zniszczona zależy od materiału (sekcja materiały), z jakiego jest wykonana.
Ze względów min. trybologicznych zazwyczaj dobiera się materiał na nakrętkę o mniejszych własnościach wytrzymałościowych w stosunku do materiału śruby. W celu obliczenia wymiarów nakrętki, konieczna jest znajomość ilości zwojów gwintu nakrętki „z”.
Ilość zwojów gwintu nakrętki obliczamy z dwóch warunków:

Zakładając, że gwint zostanie ścięty na średniej średnicy D2, warunek wytrzymałościowy na ścinanie ma postać:

gdzie:

– siła osiowa działająca na nakrętkę w [N],
D2 – średnia średnica gwintu nakrętki w [m],
– skok gwintu nakrętki [m],
kt – dopuszczalne naprężenia na ścinanie dla materiału nakrętki w [Pa]. Warunek wytrzymałościowy na naciski powierzchniowe ma postać:

 

gdzie:

– siła osiowa działająca na nakrętkę w [N],
– zewnętrzna średnica gwintu nakrętki w [m],
D1 – wewnętrzna średnica gwintu nakrętki w [m],
kd – dopuszczalne naciski powierzchniowe dla materiału nakrętki w [Pa].

Na podstawie tych obliczeń dobierana jest wartość ilości zwojów większa od wartości uzyskanej z powyższych warunków ale zawierająca się w przedziale podanym tutaj>