Samohamowność gwintu

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 113 opinii

Czasami istnieje konieczność sprawdzenia samohamowności gwintu (zwłaszcza w mechanizmach śrubowych z gwintem grubozwojnych lub smarowanych).

Warunek samohamowności gwintu jest następujący:

Kąt pochylenia linii śrubowej gwintu γ musi być mniejszy od pozornego kąta tarcia ρ’.

Kąt pochylenia linii śrubowej gwintu jest łatwy do zdefiniowania i wyprowadzenia z poniższego rysunku:

Samohamowność gwintu
Samohamowność gwintu

a więc

gdzie:

P – skok gwintu [mm];
d2 – średnia średnica gwintu [mm] (patrz rysunek np. tutaj>)

Pozorny kąt tarcia jest zdefiniowany następująco:

gdzie:

μ – współczynnik tarcia [-]; przyjmowany zazwyczaj z przedziału 0,08 – 0,12,
α – kąt zarysu gwintu od strony działania siły (patrz rysunek tutaj>)