1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Wały i osie
  4. Obliczenia wytrzymałościowe wałów dwupodporowych
  5. Zamiana układu przestrzennego sił w dwa układy płaskie

Zamiana układu przestrzennego sił w dwa układy płaskie

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 688 opinii

Zamiana układu przestrzennego sił w dwa układy płaskie

Zamiana układu przestrzennego sił w dwa układy płaskie
Zamiana układu przestrzennego sił w dwa układy płaskie

Rysunek przedstawia wał, usytuowany wzdłuż osi X, posiadający dwa czopy podporowe B oraz dwa koła obciążone siłami Pm i Pw. Rozwiązanie tego układu w celu obliczenia sił reakcji w podporach przedstawiono tutaj>.

Taki stan obciążeń można przedstawić przy pomocy dwóch płaskich dowolnych układów obciążeń. Dla takich układów warunki równowagi przedstawiają się następująco:

  • Suma wszystkich sił P w układzie musi być równa zero, co za tym idzie sumy składowych sił również muszą być równe zero,
  • Sumy momentów wszystkich sił względem dowolnego punktu w układzie również powinny być równe zero.

Układy płaskie dla płaszczyzn x – y oraz x – z zostały przedstawione na poniższych rysunkach. Pod nimi natomiast przedstawiono rozwiązania warunków równowagi dla prezentowanych przykładów.

Układy płaskie
Układy płaskie

Schemat w płaszczyznie
Schemat w płaszczyznie

 

Należy zaznaczyć, że równanie momentów wygodnie jest tworzyć względem punktu, z którego bierze początek największa liczba sił, co znacznie upraszcza obliczenia. Można również posłużyć się dwoma równaniami momentów a równanie sił potraktować jako równanie sprawdzające obliczenia.

Po obliczeniu reakcji w podporach należy przystąpić do obliczeń momentów gnących na wale.