Obliczanie połączeń wielowypustowych

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 766 opinii

Etapy projektowania połączenia wielowypustowego:

1. Na podstawie średnicy czopa wału dobór wymiarów wielowypustu serii lekkiej. Odpowiednie wymiary podano tutaj>.

2. Obliczenie długości połączenia wielowypustowego z warunku na naciski powierzchniowe. Znormalizowane połączenia wielowypustowe maja tak dobrane wymiary, alby ten warunek był bardziej restrykcyjny od warunku wytrzymałościowego na ścinanie.

Obliczenia połączeń wielowypustowych

gdzie:

P – siła działająca na połączenie w [N],
z – liczba wypustów,
l – długość połączenia wielowypustowego w [m],
φ – współczynnik określający niedokładność wykonania połączenia. Najczęściej zakłada się, że 75% wypustów bierze udział w przenoszeniu obciążenia, stąd φ = 0,75,
kd – wartości naprężeń dopuszczalnych na naciski powierzchniowe takie jak w połączeniu wpustowym w [Pa].

wzór obliczenia połączeń wielowypustowych

skąd:

obliczenia połączeń wielowypustowych wzór