Czy wiesz ?e...

Najszybszym na ?wiecie pojazdem lataj?cym jest X-43, który w 2004r przez 10 sekund osi?gn?? pr?dko?? 9,8Macha. Pojazd zosta? wyniesiony w powietrze przez samolot B-52 a nast?pnie rozp?dzony przez rakiet? Pegasus do 6000km/h.

Start Materia?y Konstrukcyjne Stale Napr??enia dopuszczalne stali konstrukcyjnych zwyk?ej jako?ci

TA STRONA UZYWA COOKIES dowiedz sie wiecej

Napr??enia dopuszczalne stali konstrukcyjnych zwyk?ej jako?ci

Orientacyjne warto?ci napr??e? dopuszczalnych dla stali konstrukcyjnych zwyk?ej jako?ci:

Re – granica plastyczno?ci podana tutaj>

 

na rozci?ganie

sta?e

kr=

(0,55-0,65)Re

 

jednostronnie t?tni?ce

krj=

(0,35-0,45)Re

rozci?ganie i ?ciskanie

obustronnie t?tni?ce

krc=

(0,2-0,35)Re

na ?ciskanie

sta?e

kc=

(0,55-0,65)Re

 

jednostronnie t?tni?ce

kcj=

(0,35-0,45)Re

na skr?canie i ?ciskanie

sta?e

ks=

(0,33-0,4)Re

 

jednostronnie t?tni?ce

ksj=

(0,21-0,27)Re

 

obustronnie t?tni?ce

kso=

(0,12-0,21)Re

na ?cinanie

sta?e

kt=

(0,33-0,4)Re

 

jednostronnie t?tni?ce

ktj=

(0,21-0,27)Re

 

obustronnie t?tni?ce

kto=

(0,12-0,21)Re

na zginanie

sta?e

kg=

(0,55-0,65)Re

 

jednostronnie t?tni?ce

kgj=

(0,35-0,45)Re

 

obustronnie t?tni?ce

kgo=

(0,2-0,35)Re

naciski powierzchniowe

kd=

0,5Re