Nakiełki wewnętrzne

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 647 opinii

Nakiełki służą do oznaczania bazy obróbkowej w toczonych elementach (najczęściej wałach). Wymiary nakiełków są znormalizowane i dobierane orientacyjnie na podstawie średnicy czopa wyjściowego elementu, jego masy i siły skrawania.

Stosowane są trzy typy nakiełków:

  • nakiełki zwykle – typ A stosowane dla przedmiotów o małej dokładności wykonania, lub w przypadku, gdy po jednej lub kilku operacjach nakiełki będą usunięte, (np. baza obróbkowa dla otworu osiowego),
  • nakiełki chronione – typ B stosowane najczęściej podczas wykonywania długich wałów maszynowych. Powierzchnia stożkowa o kącie 120° chroni powierzchnię czołową przed nierównościami, spowodowanymi wybiciem materiału przez kieł tokarki.
  • nakiełki łukowe – typ R są stosowane dla wałów z materiałów trudno obrabialnych, a kształt nakiełka ma na celu zwiększenie sztywności narzędzia wykonującego nakiełek.
Nakiełki wewnętrzne
Nakiełki wewnętrzne

Oznaczenie nakiełka np: nakiełek B 1,25 gdzie 1,25 to wymiar nakiełka „d” z poniższej tabeli.

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

Średnica wału

Wymiar nakiełka

typ „A”

typ „B”

typ „R”

od

do

d

l

l1

l

l1

l2

D

Rmin

Rmax

l

0,0

4,0

0,5

0,8

0,48

1,30

1,30

1,60

1,50

0,0

6,3

0,63

0,9

0,60

1,50

1,60

2,00

1,78

0,0

6,3

0,8

1,1

0,78

1,1

1,08

0,30

1,70

2,00

2,50

2,23

6,3

16,0

1,0

1,3

0,97

1,3

1,27

0,30

2,12

2,50

3,15

2,64

6,3

16,0

1,25

1,6

1,21

1,6

1,60

0,39

2,65

3,15

4,00

3,05

16

32

1,6

2,0

1,52

2,0

1,99

0,47

3,35

4,00

5,00

3,82

16

32

2,0

2,5

1,95

2,5

2,54

0,59

4,25

5,00

6,30

4,81

32

56

2,5

3,1

2,92

3,1

3,20

0,78

5,30

6,30

8,00

6,04

32

56

3,15

3,9

3,07

3,9

4,03

0,96

6,70

8,00

10,00

7,67

56

80

4,0

5,0

3,90

5,0

5,05

1,15

8,50

10,00

12,50

9,63

56

80

5,0

6,3

6,41

1,56

10,60

12,50

16,00

11,90

80

120

6,3

8,0

7,36

1,38

13,20

16,00

20,00

14,40

80

120

8,0

10,1

9,35

1,56

17,00

20,00

25,00

19,30

120

10,0

12,8

11,66

1,96

21,20

25,00

31,50

23,00