Oznaczenia staliw niestopowych

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 102 opinii

Ogólna forma oznaczenia jest następująca:

000-111X

gdzie:

000 – Minimalna granica plastyczności w MPa,
111 – Minimalna granica doraźnej wytrzymałości w MPa,

X – Oznaczenie dodatkowe np.
W – Staliwa węglowe,
+N – Staliwa wyżarzane,

W przypadku staliw do pracy pod ciśnieniem oznaczenie składa się z symbolu „G” oraz odpowiadającemu symbolowi stali do pracy pod ciśnieniem.