Zapis tolerowania wymiarów

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 555 opinii

Co to jest tolerancja wymiaru, opisano tutaj>.

Tolerowanie normalne można zapisać:

  • tolerowanie symbolicznie, określane za pomocą symboli, np. 20H7
  • tolerowanie liczbowe, określane za pomocą odchyłek, np.
  • tolerowanie liczbowe, określane za pomocą odchyłek, np.

Ogólna forma oznaczenia w tolerowaniu symbolicznym jest następująca:

gdzie:

20 – wartość wymiaru normalnego (N),
H – symbol rodzaju tolerancji, określający położenie pola tolerancji względem wymiaru normalnego,
7 – numer klasy dokładności wykonania, określającej wielkość pola tolerancji.