Zapis pasowania wymiarów

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 559 opinii

Co to jest pasowanie wymiaru, opisano tutaj>.

Ogólna forma oznaczenia w pasowaniu jest następująca:

gdzie:

20 – wartość wymiaru normalnego (N),
H7 – symbol tolerancji wymiaru wewnętrznego (otworu),
p6 – symbol tolerancji wymiaru zewnętrznego (wałka),