Czy wiesz że...

Na 1 kilometr torów kolejowych potrzeba 120 ton szyn, 1667 sztuk podkładów kolejowych i około 4 tysięcy ton tłucznia.
Rysunki sposobu montażu nakrętek łożyskowych

 

Montaż nakrętek łożyskowych KM, KML, lub HM, HML z podkładkami łożyskowymi MB, MBL na wale.

 

montaż nakrętki łożyskowej

 

1 – łożysko kulkowe skośne,

2 – podkładka łożyskowa MB lub MBL,

3 – nakrętka łożyskowa KM, KML lub HM, HML,

4 – wał maszynowy.

 

Na wale wyfrezowany jest rowek, uniemożliwiający obrót podkładki łożyskowej na wale dzięki wypustowi na średnicy wewnętrznej w podkładce. Po zainstalowaniu łożyska i podkładki łożyskowej dokręca się nakrętkę łożyskową a następnie zagina jeden z wypustów zewnętrznych podkładki na nakrętce. W ten sposób nakrętka łożyskowa jest zabezpieczona przed odkręceniem.

 

Montaż nakrętek łożyskowych HM30 lub HM31 z zabezpieczeniami MS30 i MS31 na wale.

 

 

montaż nakrętki łożyskowej

1 – łożysko kulkowe skośne,

2 – zabezpieczenie MS30 i MS31,

3 – nakrętka łożyskowa HM30 lub HM31,

4 – wał maszynowy (06000000).

 

Po instalacji łożyska dokręcana jest nakrętka łożyskowa HM30 lub HM31 w ten sposób, że jeden rowek zewnętrzny nakrętki musi się pokrywać z rowkiem w wale, następnie zakładane jest zabezpieczenie MS30 lub MS31 (jak pokazano to na rysunku) i dokręcane wkrętem, zabezpieczonym podkładką sprężystą. W ten sposób nakrętka łożyskowa jest zabezpieczona przed odkręceniem, choć istnieje pewne ryzyko odkręcenia się zabezpieczenia.

 

Artykuły podobne