Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Określenie odchyłek wymiarów wewnętrznego i zewnętrznego oraz dobór pasowania

Znajomość średnicy połączenia wciskowego d oraz rzeczywistego wcisku minimalnego WminRZ pozwala na dobór odpowiedniego pasowania ciasnego.

 

Najczęściej stosowane pasowania zostały przedstawione tutaj>.

 

Pasowanie musi być tak dobrane, aby jego wcisk minimalny był większy bądź równy WminRZ.

 

Aby tego dokonać, w pierwszej kolejności dobierana jest tolerancja otworu (w przypadku pasowania na zasadzie stałego otworu) o klasie dokładności, odpowiadającej zastosowanej obróbce i położeniu pola tolerancji H.

 

Odchyłki tolerancji wymiarów wewnętrznych, dla położenia pola tolerancji H podano tutaj>.

 

Znajomość tej odchyłki, oraz WminRZ pozwala na obliczenie odchyłki dolnej dla wałka (ei), która z kolei pozwala na określenie położenia pola tolerancji dla wałka. Przyjmuje się przy tym zasadę, że klasa dokładności dla wałka jest zawsze wyższa lub równa klasie otworu.

 

Przykład:

 

Na podstawie obliczeń uzyskano WminRZ = 15 μm, a średnica połączenia wynosi d = 45mm

 

Przyjmując zasadę pasowania według stałego otworu, oraz że powierzchnie elementów będą szlifowane dobieram z tolerancję wymiaru otworu H7.

 

Na podstawie danych z tabeli dostępnej tutaj> odczytuję, że dla wymiaru 45H7 wartości odchyłek są następujące: ES = +25 μm, EI = 0 μm.

 

Na podstawie zależności dostępnych tutaj> mogę obliczyć:

 

ei = WminRZ + ES = 15 + 25 = 40 μm.

 

Sprawdzam w tabeli dostępnej tutaj>, że dla tolerancji H7, powinno się przyjmować 6 lub 7 klasę dokładności wymiaru wałka, przy pasowaniu ciasnym.

 

Dobieram tolerancję wałka z tabeli dostępnej tutaj>, dla której odchyłka ei jest większa od obliczonej. Dla tego przypadku będzie to tolerancja s6, dla której wartości odchyłek, dla wymiaru 45mm są następujące: es = +59 μm, ei = +43 μm. A więc ei > 40 μm.

 

Ostatecznie dobrany wymiar połączenia wciskowego to: 45H7/s6