Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Określenie wcisku wymaganego oraz montażowego zmniejszenia wcisku

 

Wcisk wymagany dla połączenia wciskowego oblicza się z następującej zależności:

gdzie:

Wmin – wcisk minimalny, pozwalający na przeniesienie wymaganego obciążenia w połączeniu wciskowym w [m],

n1 – liczba Poissona dla materiału wału [-],

n2 – liczba Poissona dla materiału oprawy [-],

d1 wskaźnik średnicowy wału [-],

d2 wskaźnik średnicowy oprawy [-],

E1 – moduł Younga dla materiału wału w [Pa],

E2 – moduł Younga dla materiału oprawy w [Pa],

d – średnica połączenia wciskowego w [m],

pmin – minimalne naciski powierzchniowe w połączeniu w [Pa].

Podczas łączenia elementów wierzchołki nierówności powierzchni elementów ulegają trwałemu odkształceniu (plastycznemu), dlatego też rzeczywisty najmniejszy wcisk powinien być większy od obliczonego właśnie o wielkość wspomnianych odkształceń.

Minimalny wcisk mierzony można wyznaczyć z następującej zależności:

gdzie:

WminRZ – minimalny wcisk mierzony w [m],

a – współczynnik określający stopień odkształceń plastycznych podczas montażu, najczęściej przyjmowany w granicach 0,4 – 0,6,

Rz1, Rz2 – parametr chropowatości powierzchni wałka i oprawy, przyjmowany z poniższej tabeli

Ra [μm]

0,05

0,1

0,2

0,4

0,8

1,6

3,2

6,3

12,5

Rz [μm]

0,2

0,4

0,8

1,6

3,2

6,3

12,5

25

50

Toczenieb. dokładne

dokładne

Szlifowanie

b. dokładne

dokładne


Polerowanie

b. dokładne

dokładne