Czy wiesz że...

Drewno o największym ciężarze właściwym to oliwka Olea laurifolia, mająca ciężar 1490kg/m3 (heban tylko 1160kg/m3). Drewno z Kubańskiego Aeschynomene hispida na natomiast ciężar tylko 40kg/m3 (balsa 140kg/m3).
Walcowe czopy końcowe wałów o średnicach od 6 do 630mm

Czopy końcowe wałów

 

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
 

d [mm]

Tolerancja

l [mm]

d [mm]

Tolerancja

l [mm]

czopy długie

czopy krótkie

czopy długie

czopy krótkie

6

j6

16

100

m6

210

165

7

110

8

20

120

9

125

10

23

20

130

250

200

11

140

12

30

25

150

14

160

300

240

16

40

28

170

18

180

19

190

350

280

20

50

36

200

22

220

24

240

410

330

25

60

42

250

28

260

30

80

58

280

470

380

32

k6

300

35

320

38

340

550

450

40

110

82

360

42

380

45

400

650

540

48

420

50

440

55

m6

450

56

460

60

140

105

480

63

500

65

530

800

680

70

560

71

600

75

630

80

170

130


85

90

95


 

Artykuły podobne