Czy wiesz że...

Najmniejszy seryjnie budowany samochód to P50 produkowany w latach 1962-65 przez Peel Engineering Company na Wyspie Mana. To 1-osobowe auto miało wysokość 104cm i długość 134cm. Ważył 59kg. Posiadał 2-suwowy silnik jednocylindrowy o mocy 3kW i pojemności 49cc.
Obliczanie połączeń sworzniowych jednostronnie utwierdzonych na powierzchni stożkowej

sworzeń


W połączeniu sworzniowym, jednostronnie utwierdzonym na powierzchni stożkowej obliczeniom podlega średnica sworznia z warunku na zginanie oraz wymiary powierzchni utwierdzającej z warunku na naciski powierzchniowe.

Średnicę sworznia oblicza się w identyczny sposób jak dla sworznia jednostronnie utwierdzonego na powierzchni walcowej. Odpowiedni tok obliczeń podano tutaj>.

Maksymalne naciski, działające na powierzchnię utwierdzenia występują na krawędzi otworu i są sumą nacisków od siły „P”, siły docisku nakrętką „Q” oraz momentu gnącego, wywołanego siłą „P”.

pP+pQ+pg=kd

gdzie:

kdnaciski dopuszczalne dla materiału ucha w [Pa].

Naciski powierzchniowe wywołane siłą „P”:

 

 

gdzie:

a=a – kąt stożka,

S – pole rzutu osiowego stożka. W przypadku danych „d”, „c” i a

 

Naciski powierzchniowe wywołane siłą „Q”:

 

 

gdzie:

μ – współczynnik tarcia suchego, można przyjąć w granicach 0,08–0,12

atgμ – kąt tarcia,

Naciski powierzchniowe wywołane momentem od siły „P”:

 

 

 

gdzie:

y – odległość od krawędzi otworu do środka ciężkości stożka utwierdzającego, mierzona w osi sworznia,

 

 

Obliczenia te mają najczęściej charakter sprawdzający przy zastosowaniu sworzni znormalizowanych.