Czy wiesz że...

Najdłuższa linia tramwajowa w Polsce ma 37 km, 58 przystanków i przechodzi przez 3 miejscowości między Łodzią a Ozorkowem
Wymiary połączeń wielowypustowych równoległych
Oznaczenia wielowypustów równoległych:Oznaczenie składa się z liczby wypustów i wymiarów wielowypustu d, D oddzielonych znakiem „x” następnie podawany jest symbol wymiaru na którym połączenie jest osiowane. Ewentualnie po myślniku podaje się symbol rodzaju połączenia (s - spoczynkowe, p - przesuwne, l - luźne) np.:

Wałek wielowypustowy 8x42x48 D-s

wielowypusty równoległe

Opis:

d – średnica wewnętrzna,
D – średnica zewnętrzna,
b – szerokość wypustu,
d1 – minimalna średnica wcięcia w wale,
a – maksymalny wymiar sfazowania wypustu,
r – maksymalny promień zaokrąglenia brzegu rowka wpustowego. 

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie 

Seria lekka

Liczba wypustów

d [mm]

D [mm]

b [mm]

d1 [mm]

a [mm]

r [mm]

6

23

26

6

22,1

0,3

0,2

26

30

6

24,6

28

32

7

26,7

8

32

36

7

30,4

0,4

0,3

36

40

7

34,5

42

46

8

40,4

46

50

9

44,6

52

58

10

49,7

0,5

0,5

56

62

10

53,6

62

68

12

59,8

10

72

78

12

69,6

82

88

12

79,3

92

98

14

89,4

102

108

16

99,9

112

120

18

108,8

Seria średnia

Liczba wypustów

d [mm]

D [mm]

b [mm]

d1 [mm]

a [mm]

r [mm]

6

11

14

3

9,9

0,3

0,2

13

16

3,5

12,0

16

20

4

14,5

18

22

5

16,7

21

25

5

19,5

23

28

6

21,3

26

32

6

23,4

0,4

0,3

28

34

7

25,9

8

32

38

7

29,4

36

42

7

33,5

42

48

8

39,5

46

54

9

42,7

0,5

0,5

52

60

10

48,7

56

65

10

52,2

62

72

12

57,8

10

72

82

12

67,4

82

92

12

77,1

92

102

14

87,3

102

112

16

97,7

112

125

18

106,3