Czy wiesz że...

Dom Ludu "Casa Poporului" - obecny gmach parlamentu rumuńskiego, zbudowany za czasów Nicolae Ceausescu, to największy pod względem powierzchni gmach w Europie i drugi na świecie. Ma powierzchnię użytkową ok. 65000 metrów kwadratowych
Określenie odchyłek wymiarów wewnętrznego i zewnętrznego oraz dobór pasowania

Znajomość średnicy połączenia wciskowego d oraz rzeczywistego wcisku minimalnego WminRZ pozwala na dobór odpowiedniego pasowania ciasnego.

 

Najczęściej stosowane pasowania zostały przedstawione tutaj>.

 

Pasowanie musi być tak dobrane, aby jego wcisk minimalny był większy bądź równy WminRZ.

 

Aby tego dokonać, w pierwszej kolejności dobierana jest tolerancja otworu (w przypadku pasowania na zasadzie stałego otworu) o klasie dokładności, odpowiadającej zastosowanej obróbce i położeniu pola tolerancji H.

 

Odchyłki tolerancji wymiarów wewnętrznych, dla położenia pola tolerancji H podano tutaj>.

 

Znajomość tej odchyłki, oraz WminRZ pozwala na obliczenie odchyłki dolnej dla wałka (ei), która z kolei pozwala na określenie położenia pola tolerancji dla wałka. Przyjmuje się przy tym zasadę, że klasa dokładności dla wałka jest zawsze wyższa lub równa klasie otworu.

 

Przykład:

 

Na podstawie obliczeń uzyskano WminRZ = 15 μm, a średnica połączenia wynosi d = 45mm

 

Przyjmując zasadę pasowania według stałego otworu, oraz że powierzchnie elementów będą szlifowane dobieram z tolerancję wymiaru otworu H7.

 

Na podstawie danych z tabeli dostępnej tutaj> odczytuję, że dla wymiaru 45H7 wartości odchyłek są następujące: ES = +25 μm, EI = 0 μm.

 

Na podstawie zależności dostępnych tutaj> mogę obliczyć:

 

ei = WminRZ + ES = 15 + 25 = 40 μm.

 

Sprawdzam w tabeli dostępnej tutaj>, że dla tolerancji H7, powinno się przyjmować 6 lub 7 klasę dokładności wymiaru wałka, przy pasowaniu ciasnym.

 

Dobieram tolerancję wałka z tabeli dostępnej tutaj>, dla której odchyłka ei jest większa od obliczonej. Dla tego przypadku będzie to tolerancja s6, dla której wartości odchyłek, dla wymiaru 45mm są następujące: es = +59 μm, ei = +43 μm. A więc ei > 40 μm.

 

Ostatecznie dobrany wymiar połączenia wciskowego to: 45H7/s6