Czy wiesz że...

Pierwsza w dziejach SMS został wysłany 3 grudnia 1992 roku przez Neila Papwortha, pracownika Vodafone. Znajdowały się w nim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla współpracowników
Obliczenia wytrzymałościowe mechanizmów śrubowych

Mechanizmy śrubowe, są połączeniami ruchowymi i mogą być obciążone jedynie siłami skierowanymi osiowo do śruby lub momentem skręcającym. Inne obciążenia mogą powodować zginanie lub wyboczenie śrub i muszą być przenoszone przez inne elementy konstrukcyjne urządzenia jak rolki, prowadnice itp.

Przed przystąpieniem do obliczeń należy dobrać materiał z jakiego będzie wykonana śruba.

Warunek wytrzymałościowy śruby rozciąganej lub ściskanej ma postać: rozciąganie lub ściskanie

gdzie:

F - siła osiowa w [N];

S - pole przekroju [m2];

kr - naprężenia dopuszczalne na rozciąganie [Pa];

kcnaprężenia dopuszczalne na ściskanie [Pa];

Podczas obliczeń przyjmuje się, że obciążenie będzie przenoszone przez walec wewnątrz śruby, na którym „nawinięte” są zwoje gwintu. Zakłada się, więc, że zwoje nie przenoszą obciążenia. Dla przekroju okrągłego śruby otrzymujemy warunki wytrzymałościowe do obliczenia rdzenia śruby:

lub dla ściskania

Wynik uzyskujemy w metrach [m].

Na podstawie znajomości dr możliwe jest teraz dobranie gwintu trapezowego symetrycznego lub niesymetrycznego. Dobór polega na wybraniu z tabel gwintu, dla którego dr≥d3 odpowiadającego najmniejszej średnicy gwintu. Jaki gwint dobrać czytaj tutaj>

W przypadku śrub ściskanych niezbędne jest sprawdzenie wymiaru gwintu ze względu na możliwość wyboczenia śruby.

W przypadku śrub z gwintem grubozwojnym i/lub mechanizmów śrubowych smarowanych (niski współczynnik tarcia) niezbędne jest sprawdzenie samohamowności gwintu, jeśli taka jest wymagana. Czasem konieczne jest również sprawdzenie wymiaru gwintu śruby ze względu na naprężenia złożone (ściskanie lub rozciąganie wraz ze skręcaniem). Po tym etapie następuje obliczenie wytrzymałościowe nakrętki.