Czy wiesz że...

Do czterech największych wynalazków starożytnych Chin zaliczane są papier, kompas, druk i proch strzelniczy.
Zastrzeżenie
Prezentowane dane nie są i nie mogą być traktowane jako kopia jakichkolwiek norm, dlatego też mogą być stosowane wyłącznie w celach dydaktycznych. W przypadkach projektowania rzeczywistych urządzeń technicznych konieczne jest uwzględnienie aktualnych norm polskich i europejskich, dostępnych tutaj.