Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Obliczenia ilości zwojów nakrętki

Nakrętka, pod działaniem obciążenia osiowego w mechanizmie śrubowym może zostać zniszczona min. przez ścięcie jej gwintu, lub zniszczenie powierzchni gwintu. To, w jaki sposób nakrętka zostanie zniszczona zależy od materiału (sekcja materiały), z jakiego jest wykonana.
Ze względów min. trybologicznych zazwyczaj dobiera się materiał na nakrętkę o mniejszych własnościach wytrzymałościowych w stosunku do materiału śruby. W celu obliczenia wymiarów nakrętki, konieczna jest znajomość ilości zwojów gwintu nakrętki "z".
 
Ilość zwojów gwintu nakrętki obliczamy z dwóch warunków: 

Zakładając, że gwint zostanie ścięty na średniej średnicy D2, warunek wytrzymałościowy na ścinanie ma postać:

 


 

gdzie:

F – siła osiowa działająca na nakrętkę w [N],

D2 – średnia średnica gwintu nakrętki w [m],

P – skok gwintu nakrętki [m],

kt dopuszczalne naprężenia na ścinanie dla materiału nakrętki w [Pa]. Warunek wytrzymałościowy na naciski powierzchniowe ma postać:

 


 

gdzie:

F – siła osiowa działająca na nakrętkę w [N],

D – zewnętrzna średnica gwintu nakrętki w [m],

D1 – wewnętrzna średnica gwintu nakrętki w [m],

kd dopuszczalne naciski powierzchniowe dla materiału nakrętki w [Pa]. 

Na podstawie tych obliczeń dobierana jest wartość ilości zwojów większa od wartości uzyskanej z powyższych warunków ale zawierająca się w przedziale podanym tutaj>