Czy wiesz że...

Liczbę zero „0” zastosowano pierwszy raz około 875 lat p.n.e. w Indiach.
Wymiary łożysk kulkowych wahliwych o wymiarach wałka od 80mm do 110mm

Wyróżniono dwa rodzaje łożysk kulkowych wahliwych:

– o walcowej średnicy wewnętrznej,

– o stożkowej średnicy wewnętrznej (oznaczenie K np. 1204K)

 

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

 

symbol

wymiary podstawowe

Współczynniki

Nośności

Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min]

d

[mm]

D

[mm]

B

[mm]

r

[mm]

e

Y1

Y2

Yo

Co

[kN]

C

[kN]

smar stały

olej

1216

80

80

80

80

140

26

2,0

0,16

3,9

6,0

4,1

40,0

17,0

4,0

5,0

2216

140

33

2,0

0,25

2,5

3,9

2,7

49,0

19,9

4,0

5,0

1316

170

39

2,1

0,22

2,9

4,5

3,1

89,0

33,0

3,6

4,3

2316

170

58

2,1

0,39

1,6

2,5

1,7

130

45,0

3,2

4,0

1217

85

85

85

85

150

28

2,0

0,17

3,7

5,7

3,8

49,5

20,8

3,8

4,5

2217

150

36

2,0

0,25

2,5

3,9

2,6

58,5

23,6

3,8

4,8

1317

180

41

3,0

0,21

2,9

4,6

3,1

98,5

38,0

3,4

4,0

2317

180

60

3,0

0,37

1,7

2,6

1,8

142

51,5

3

3,8

1218

90

90

90

90

160

30

2,0

0,17

3,8

5,8

3,9

57,5

23,5

3,6

4,3

2218

160

40

2,0

0,27

2,4

3,7

2,5

70,5

28,7

3,6

4,3

1318

190

43

3,0

0,22

2,8

4,3

2,9

117,0

44,5

3,2

3,8

2318

190

64

3,0

0,38

1,7

2,6

1,7

154

57,5

2,8

3,6

1219

95

95

95

95

170

32

2,1

0,17

3,7

5,8

3,9

64

27,1

3,4

4,0

2219

170

43

2,1

0,27

2,4

3,7

2,5

84

34,5

3,4

4,0

1319

200

45

3,0

0,23

2,8

4,3

2,9

129

51,0

3,0

3,6

2319

200

67

3,0

0,38

1,7

2,6

1,8

161

64,5

2,8

3,4

1220

100

100

100

100

180

34

2,1

0,17

3,6

5,6

3,8

69,5

29,7

3,2

3,8

2220

180

46

2,1

0,27

2,4

3,7

2,5

94,5

38,5

3,2

3,8

1320

215

47

3,0

0,24

2,7

4,1

2,8

140

57,5

2,8

3,4

2320

215

73

3,0

0,38

1,7

2,6

1,8

187

79,0

2,4

3,2

1221

105

105

105

105

190

36

2,1

0,18

3,6

5,5

3,7

75,0

32,5

3,0

3,6

2221

190

50

2,1

0,28

2,3

3,5

2,4

109

45,0

3,0

3,6

1321

225

49

3,0

0,23

2,7

4,2

2,9

154

64,5

2,6

3,2

2321

225

77

3,0

0,38

1,7

2,6

1,7

200

87,0

2,4

3,0

1222

110

110

110

110

200

38

2,1

0,18

3,7

5,7

3,9

87,0

38,5

2,8

3,4

2222

200

53

2,1

0,28

2,2

3,5

2,3

122

51,5

2,8

3,4

1322

240

50

3,0

0,22

2,8

4,4

3,0

161

72,5

2,4

3,0

2322

240

80

3,0

0,37

1,7

2,6

1,8

211

94,5

2,2

2,8

 

Co – nośność spoczynkowa,

C – nośność ruchowa,

PW obciążenie osiowe [kN],

PP obciążenie promieniowe [kN].

 

Obciążenie zastępcze ruchowe: P=VXPP+YPW,

gdzie:

X=1

Y1

X=0,65

Y2

 

V=1 – dla ruchomego wałka,

V=1,2 – dla ruchomej oprawy,

 

Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=PP+YoPW

 

Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>

 

Artykuły podobne