Czy wiesz że...

Objętość Oceanu Spokojnego jest równa objętości Księżyca.
Wymiary łożysk kulkowych wahliwych o wymiarach wałka od 10mm do 35mm

Wyróżniono dwa rodzaje łożysk kulkowych wahliwych:

– o walcowej średnicy wewnętrznej,

– o stożkowej średnicy wewnętrznej (oznaczenie K np. 1204K)

 

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

 

symbol

wymiary podstawowe

Współczynniki

Nośności

Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min]

d

[mm]

D

[mm]

B

[mm]

r

[mm]

e

Y1

Y2

Yo

Co

[kN]

C

[kN]

smar stały

olej

1200

10

10

10

10

30

9

0,6

0,32

2,0

3,1

2,1

5,55

1,19

22

28

2200

30

14

0,6

0,64

1,0

1,5

1,0

7,45

1,59

24

28

1300

35

11

0,6

0,35

1,8

2,8

1,9

7,35

1,62

20

24

2300

35

17

0,6

0,71

0,9

1,4

0,9

9,20

2,01

18

22

1201

12

12

12

12

32

10

0,6

0,36

1,8

2,7

1,8

5,70

1,27

22

26

2201

32

14

0,6

0,58

1,1

1,7

1,1

7,75

1,73

22

26

1301

37

12

1,0

0,33

1,9

2,9

2,0

9,65

2,16

18

22

2301

37

17

1,0

0,60

1,1

1,6

1,1

12,1

2,73

17

22

1202

15

15

15

15

35

11

0,6

0,32

2,0

3,1

2,1

7,60

1,75

18

22

2202

35

14

0,6

0,50

1,3

1,9

1,3

7,80

1,85

18

22

1302

42

13

1,0

0,33

1,9

2,9

2,0

9,70

2,29

16

20

2302

42

17

1,0

0,51

1,2

1,9

1,3

12,3

2,91

14

18

1203

17

17

17

17

40

12

0,6

0,31

2,0

3,1

2,1

8,00

2,01

16

20

2203

40

16

0,6

0,50

1,3

1,9

1,3

9,95

2,42

16

20

1303

47

14

1,0

0,32

2,0

3,1

2,1

12,7

3,20

14

17

2303

47

19

1,0

0,51

1,2

1,9

1,3

14,7

3,55

13

16

1204

20

20

20

20

47

14

1,0

0,29

2,2

3,4

2,3

10,0

2,61

14

17

2204

47

18

1,0

0,47

1,3

2,1

1,4

12,8

3,30

14

17

1304

52

15

1,1

0,29

2,2

3,4

2,3

12,6

3,35

12

15

2304

52

21

1,1

0,50

1,2

1,9

1,3

18,5

4,70

11

14

1205

25

25

25

25

52

15

1,0

0,28

2,3

3,5

2,4

12,2

3,30

12

14

2205

52

18

1,0

0,41

1,5

2,4

1,6

12,4

3,45

12

14

1305

62

17

1,1

0,28

2,3

3,5

2,4

18,2

5,00

10

13

2305

62

24

1,1

0,47

1,4

2,1

1,4

24,9

6,60

9,5

12

1206

30

30

30

30

62

16

1,0

0,25

2,5

3,9

2,6

15,8

4,65

10

12

2206

62

20

1,0

0,38

1,6

2,5

1,7

15,3

4,55

10

12

1306

72

19

1,1

0,26

2,4

3,7

2,5

21,4

6,30

8,5

11

2306

72

27

1,1

0,44

1,4

2,2

1,5

32,0

8,75

8,0

10

1207

35

35

35

35

72

17

1,1

0,23

2,7

4,2

2,8

15,9

5,10

8,5

10

2207

72

23

1,1

0,37

1,7

2,6

1,8

21,7

6,60

8,5

10

1307

80

21

1,5

0,26

2,5

3,8

2,6

25,3

7,85

7,5

9,5

2307

80

31

1,5

0,46

1,4

2,1

1,4

40,0

11,3

7,1

9,0

 

Co – nośność spoczynkowa,

C – nośność ruchowa,

PW obciążenie osiowe [kN],

PP obciążenie promieniowe [kN].

 

Obciążenie zastępcze ruchowe: P=VXPP+YPW,

gdzie:

X=1

Y1

X=0,65

Y2

 

V=1 – dla ruchomego wałka,

V=1,2 – dla ruchomej oprawy,

 

Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=PP+YoPW

 

Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>

 

 

Artykuły podobne