Czy wiesz że...

Najszybszym na świecie samolotem załogowym jest SR-71 Blackbird oblatany w 1964r. Jego prędkość maksymalna to 3,56 Macha, czyli około 4248km/h. Był wykorzystywany jako samolot zwiadowczy w USA a wycofano go ze służby w 1998r.
Wymiary łożysk kulkowych wahliwych o wymiarach wałka od 40mm do 75mm

Wyróżniono dwa rodzaje łożysk kulkowych wahliwych:

– o walcowej średnicy wewnętrznej,

– o stożkowej średnicy wewnętrznej (oznaczenie K np. 1204K)

 

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

 

symbol

wymiary podstawowe

Współczynniki

Nośności

Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min]

d

[mm]

D

[mm]

B

[mm]

r

[mm]

e

Y1

Y2

Yo

Co

[kN]

C

[kN]

smar stały

olej

1208

40

40

40

40

80

18

1,1

0,22

2,8

4,3

2,9

19,3

6,50

7,5

9,0

2208

80

23

1,1

0,33

1,9

3,0

2,0

22,4

7,35

7,5

9,0

1308

90

23

1,5

0,24

2,6

4,0

2,7

29,8

9,70

6,7

8,5

2308

90

33

1,5

0,43

1,5

2,3

1,5

45,5

13,5

6,3

8,0

1209

45

45

45

45

85

19

1,1

0,21

3,0

4,7

3,1

22,0

7,35

7,1

8,5

2209

85

23

1,1

0,30

2,1

3,2

2,2

23,3

8,15

7,1

8,5

1309

100

25

1,5

0,25

2,6

4,0

2,7

38,5

12,7

6,0

7,5

2309

100

36

1,5

0,41

1,5

2,4

1,6

55,0

16,7

5,6

7,1

1210

50

50

50

50

90

20

1,1

0,21

3,1

4,7

3,2

22,8

8,10

6,3

8,0

2210

90

23

1,1

0,28

2,2

3,4

2,3

23,3

8,45

6,3

8,0

1310

110

27

2,0

0,23

2,7

4,2

2,8

43,5

14,1

5,6

6,7

2310

110

40

2,0

0,42

1,5

2,3

1,6

65,0

20,2

5,0

6,3

1211

55

55

55

55

100

21

1,5

0,20

3,2

4,9

3,3

26,9

10,0

6,0

7,1

2211

100

25

1,5

0,28

2,3

3,5

2,4

26,7

9,9

6,0

7,1

1311

120

29

2,0

0,23

2,7

4,2

2,8

51,5

17,9

5,0

6,3

2311

120

43

2,0

0,41

1,5

2,4

1,6

76,5

24,0

4,8

6,0

1212

60

60

60

60

110

22

1,5

0,18

3,4

5,3

3,6

30,5

11,5

5,3

6,3

2212

110

28

1,5

0,28

2,3

3,5

2,4

34,0

12,6

5,3

6,3

1312

130

31

2,1

0,23

2,8

4,3

2,9

57,5

20,8

4,5

5,6

2312

130

46

2,1

0,40

1,6

2,4

1,6

88,5

28,3

4,3

5,3

1213

65

65

65

65

120

23

1,5

0,17

3,7

5,7

3,8

31,0

12,5

4,8

6,0

2213

120

31

1,5

0,28

2,3

3,5

2,4

43,5

16,4

4,8

6,0

1313

140

33

2,1

0,23

2,7

4,2

2,9

62,5

22,9

4,3

5,3

2313

140

48

2,1

0,39

1,6

2,5

1,7

97,0

32,5

3,8

4,8

1214

70

70

70

70

125

24

1,5

0,18

3,4

5,3

3,6

35,0

13,8

4,8

5,6

2214

125

31

1,5

0,26

2,4

3,7

2,5

44,0

17,1

4,5

5,6

1314

150

35

2,1

0,22

2,8

4,4

3,0

75,0

27,7

4,0

5,0

2314

150

51

2,1

0,38

1,7

2,6

1,8

111

37,5

3,6

4,5

1215

75

75

75

75

130

25

1,5

0,17

3,6

5,6

3,8

39,0

15,7

4,3

5,3

2215

130

31

1,5

0,25

2,5

3,9

2,6

44,5

17,8

4,3

5,3

1315

160

37

2,1

0,22

2,8

4,4

2,9

80,0

30,0

3,8

4,5

2315

160

55

2,1

0,38

1,6

2,5

1,7

125

43,0

3,4

4,3

 

Co – nośność spoczynkowa,

C – nośność ruchowa,

PW obciążenie osiowe [kN],

PP obciążenie promieniowe [kN].

 

Obciążenie zastępcze ruchowe: P=VXPP+YPW,

gdzie:

X=1

Y1

X=0,65

Y2

 

V=1 – dla ruchomego wałka,

V=1,2 – dla ruchomej oprawy,

 

Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=PP+YoPW

 

Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>

 

 

Artykuły podobne