Czy wiesz że...

Największym samolotem świata był Hughes H-4 Hercules, wybudowany w 1947 roku. Miał 97,54m rozpiętości skrzydeł, 66,65m długości i 21,18m wysokości i mógł startować i lądować na wodzie. Niestety wystartował tylko raz, pokonując dystans ok. 1,6km.
Odmiany średnicowe i szerokościowe łożysk tocznych

 

Główne wymiary łożysk tocznych, a więc ich średnica wewnętrzna (pod wał), średnica zewnętrzna (pod oprawę) oraz szerokość łożyska ujęte są w znormalizowane ciągi średnic i szerokości. Oznacza to, że łożysko toczne o jednakowej średnicy wewnętrznej (pod wał) może mieć różne średnice zewnętrzne (pod oprawę) i różną szerokość. Różnice w wymiarach są związane z gabarytami elementów tocznych i można przyjąć zasadę, że nim większe są wymiary elementów tocznych w łożysku tym większa wytrzymałość łożyska.

 

Podstawowym ciągiem jest ciąg średnic. Zgodnie z tym ciągiem dla tej samej średnicy wewnętrznej łożyska (pod wał) dostępne są łożyska toczne o różnych średnicach zewnętrznych (pod wał).

 

Ciąg średnic określa tak zwaną „odmianę średnicową” łożyska tocznego.

 

Istnieją odmiany średnicowe:

 

- szczególnie lekkie, oznaczane cyframi 8 i 9,

- bardzo lekkie, oznaczane cyfrą „0”,

- lekkie, oznaczane cyfrą „2”,

- średnie, oznaczane cyfrą „3”,

- ciężkie, oznaczane cyfrą „4”.

 

Każdemu ciągowi średnic przyporządkowany jest ciąg szerokości łożysk tocznych. Zgodnie z tym ciągiem dla tej samej odmiany średnicowej dostępne są różne szerokości łożysk tocznych.

 

Ciąg szerokości określa tak zwaną „odmianę szerokościową” łożyska tocznego.

 

Istnieją odmiany szerokościowe:

 

- nadzwyczaj wąskie, oznaczane cyframi 7, 8 i 9,

- wąskie, oznaczane cyfrą „0”,

- normalne, oznaczane cyfrą „1”,

- szerokie, oznaczane cyfrą „2”,

- bardzo szerokie, oznaczane cyframi 3, 4, 5 i 6.

 

Omawiane zagadnienie przybliża poniższy rysunek.

 

Odmiany lozysk

 

Skojarzenie odmiany średnicowej i szerokościowej łożyska tocznego stanowi jego „grupę wymiarową”, która jest zawarta w oznaczeniu łożyska.

 

UWAGA!! Łożyska toczne kulkowe oraz walcowe nie posiadają odmiany szerokościowej, ponieważ elementy toczne tych elementów mają szerokość równą swojej średnicy 9kulki, wałeczki o tej samej średnicy i szerokości). Zwiększenie wymiaru elementu tocznego powoduje wzrost zarówno średnicy zewnętrznej jak i szerokości łożyska tocznego.